Moguće rešenje su satelitski gradovi koji su brzom prugom povezani sa metropolama. Ovo rešenje je primenjeno u regionu Đing-Đin-Đi, koji je brzom prugom povezan sa Pekingom, Tijanđinom i Hebejom i, ako se ovaj eksperiment pokaže uspešnim, ta formula bi mogla da se primeni u celoj zemlji.

Video prilog agencije Sinhua.