Dormantnost semena je važan mehanizam za preživljavanje biljaka, omogućava im da prežive u ekstremnim vremenskim uslovima. Međutim, prekomerna dormantnost može skratiti vreme uzgajanja, pa mnogi poljoprivrednici vole da sade vrste pirinča i pšenice sa niskom dormantnošću kako bi dobili visoku stopu klijanja nakon sejanja. 

Ova praksa može dovesti do PHS-a, svetskog proizvodnog problema da žitarice klijaju na matičnoj biljci pre vremena žetve i često tokom vlažnog vremena, ozbiljno smanjujući prinos i kvalitet žitarica. 

Istraživači sa Instituta za genetiku i razvojnu biologiju (IGDB) pri Kineskoj akademiji nauka identifikovali su dva gena, tačnije D6 i ICE2, koji deluju u kombinaciji za kontrolu dormantnosti semena i imaju veliki potencijal za smanjenje PHS-a u pirinču i pšenici. 

Oni su otkrili da SD6 i njegov partner u interakciji ICE2 mogu antagonistički da kontrolišu dormantnost semena pirinča regulisanjem biljnih hormona. Konkretno, SD6 može da promoviše izražavanje kataboličkih hormona i inhibira izražavanje anaboličkih hormona, dok ICE2 deluje na suprotan način.

Rezultati studije objavljeni su u ponedeljak u časopisu “Nature Genetics”, navodi CMG.