Vlakno integriše funkcije uključujući bežično prikupljanje energije, percepciju i prenos informacija i može se napraviti kao tekstil koji može da realizuje funkcije interakcije čoveka i računara kao što su svetleći ekran i kontrola dodirom bez čipova i baterija, piše Sinhua.

Očekuje se da će studija, nedavno objavljena u časopisu Nauka (Science), promeniti način na koji ljudi komuniciraju sa okolinom i komunikaciju među ljudima i od velikog je značaja za primenu pametnog tekstila.

Pametni nosivi uređaji postali su deo svakodnevnog života i igraju važnu ulogu u praćenju zdravlja, telemedicini, interakciji čoveka i računara i na drugim poljima.

U poređenju sa tradicionalnim krutim poluprovodničkim komponentama ili fleksibilnim tankoslojnim uređajima, elektronski tekstil napravljen od pametnih vlakana je prozračniji i mekši.

Međutim, trenutni razvoj pametnih vlakana koristi složenu multi-modulnu integraciju, što povećava zapreminu, težinu i krutost tekstila.

Istraživački tim sa Fakulteta za nauku o materijalima i inženjering Univerziteta Donghua slučajno je otkrio da vlakna emituju svetlost u radio polju tokom eksperimenta.

Na osnovu nalaza, tim je razvio novu vrstu pametnog vlakna koja koristi elektromagnetnu energiju kao bežičnu pokretačku snagu.

Ova nova vrsta vlakana odlikuje se isplativim sirovinama i zrelom tehnologijom obrade, rekao je Jang Vejfeng, član istraživačkog tima.

Može da realizuje prikaz tkanine, bežični prenos instrukcija i druge funkcije bez upotrebe čipova i baterija.

Odeća napravljena od novih vlakana može biti interaktivna i svetleća, a može i daljinski da kontroliše elektronske proizvode bežično generisanjem jedinstvenih signala za različite položaje korisnika, rekao je Hou Čengji, istraživač sa Univerziteta Donghua.

Istraživački tim je rekao da će dalje proučavati kako da novo vlakno efikasnije prikuplja energiju iz svemira kako bi razvilo više funkcija uključujući prikaz, deformaciju i računarstvo.