Sistem, MetaBOC, omogućava organoidu mozga da autonomno kontroliše robote za zadatke kao što su izbegavanje prepreka, praćenje i hvatanje, dovršavajući inspirisan rad različitih računara sličnih mozgu.

Mozak na čipu sastoji se od dve komponente: čipa elektrode i in vitro kultivisanog moždanog tkiva. Ovaj organoid mozga stvoren je tehnologijom kulture matičnih ćelija i poseduje neke od inteligentnih funkcija biološkog mozga.

Opremivši ga elektrodnim čipom, naučnici ga mogu kontrolisati da šalje signale spolja, čime se postižu određene funkcije.

Za razliku od tradicionalnih tehnologija koje prvenstveno koriste ljudski mozak ili druge biološke mozgove kao eksperimentalne subjekte, mozak na čipu se pojavio kao važna nova grana u oblasti interfejsa mozak-računar, rekao je Ming Dong, potpredsednik Univerziteta Tianđin.

Ming je napomenuo da se očekuje da će istraživanje imati revolucionaran uticaj na razvoj najsavremenijih naučnih oblasti kao što su hibridna inteligencija i računarstvo nalik mozgu.

Studija, koju su zajednički sproveli istraživači sa Univerziteta Tianđin i Južnog univerziteta za nauku i tehnologiju, objavljena je u međunarodnom časopisu  Mozak (Brain).

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *