Antarktik je prekriven ogromnim ledenim pokrivačem prosečne debljine od preko 2.400 metara. Ispod ovog ledenog pokrivača postoje brojna raznovrsna subglacijalna jezera. Ona nastaju kada se tokovi leda koji se otapaju teku preko udubljenja u stenama ispod ledenog pokrivača, naveo je Tang Suejuana, vođa istraživačke grupe iz Polarnog istraživačkog instituta Kine (PRIC).

Antarktik je prekriven ogromnim ledenim pokrivačem prosečne debljine preko 2.400 metara. Ispod ovog ledenog pokrivača postoje mnoga raznolika subglacijalna jezera. Oni se formiraju kada tokovi leda koji se otapaju teku preko udubljenja u steni ispod ledenog pokrivača, prema Tang Ksuejuanu, vođi istraživačke grupe sa polarnog istraživačkog instituta Kine (PRIC).

Proučavanje subglacijalnih jezera na Antarktiku je od velikog načaja za razumevanje dinamike ledenog pokrivača, sedimentnih procesa, subglacijalnih geohemijskih ciklusa, kao i evolucije život”, rekao je Tang.

Naučnici su predstavili novi metod koji koristi varijacioni autoenkoder (VAE) za analizu karakteristika talasnog oblika refleksije dna leda prikazanih u radarskim podacima o ledu. Koristeći ovaj pristup, istraživački tim je sproveo sveobuhvatno skeniranje radarskih slika leda u regionu AGAP-S podglacijalnih planina Gamburtsev na istočnom Antarktiku. Rezultati su otkrili postojanje 46 subglacijalnih jezera koje karakterišu geometrijske konture znatno manje od onih identifikovanih konvencionalnim metodama.

Naučnici veruju da ova nova metoda značajno poboljšava efikasnost i tačnost otkrića subglacijalnih jezera i obećava da će se proširiti na otkrivanje i obeležavanje više tipova subglacijalnih okruženja na Antarktiku.

Ovo istraživanje su zajednički sproveli timovi sa PRIC-a, Kineskog univerziteta za geonauke (Vuhan) i Južnog univerziteta nauke i tehnologije.

Prema trenutnim statistikama, naučnici širom sveta otkrili su ukupno 675 subglacijalnih jezera ispod antarktičkog ledenog pokrivača, od kojih su tri uspešno izbušena i uzorkovana.