Rezultati bacaju svetlo na obećavajući pristup za očuvanje plodnosti kod žena, pokazala je studija objavljena u časopisu Nature Communications, prenosi Sinhua.

Za devojčice u predpubertetskom periodu i žene kojima je hitno potrebno lečenje raka, krioprezervacija folikula je gotovo jedina opcija za očuvanje njihove plodnosti. Međutim, zaštitna sredstva koja se koriste u trenutnoj metodi krioprezervacije folikula često dovode do lošeg efekta zbog visoke koncentracije i visoke toksičnosti, navodi se u radu.

Istraživači sa Univerziteta za nauku i tehnologiju Kine u saradnji sa kolegama iz Prve pridružene bolnice Medicinskog univerziteta Anhui, razvili su metod krioprezervacije folikula miša inkapsuliranih u hidrogel “nanozagrevanjem”, novom tehnologijom krioprezervacije.

Istraživači su ovom metodom smanjili potražnju za visokotoksičnim zaštitnim agensima i snizili njihovu koncentraciju na četvrtinu u poređenju s konvencionalnim načinom, navodi list, otkrivajući da je održivost folikula miša povećana za više od 30 odsto.

U daljim istraživanjima, oociti dobijeni iz ovih folikula su in vitro oplođeni i razvijeni u zdrave mladunce miša nakon transfera embriona, rekao je Džao Gang, vođa istraživanja.