Si, takodje generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i predsednik Centralne vojne komisije, izneo je primedbe dok je u nedelju predsedavao 21. sastankom Centralnog komiteta za produbljivanje reformi.

Kineski predsednik je rekao da su jačanje antimonopolskih propisa i produbljivanje primene politike poštene konkurencije “inherentni zahtevi za poboljšanje socijalističkog tržišnog ekonomskog sistema”.

“Sa strateške visine izgradnje nove razvojne paradigme koja promoviše visokokvalitetni razvoj i promoviše zajednički prosperitet, trebalo bi da promovišemo formiranje poštenog i konkurentnog tržišnog okruženja”, rekao je kineski predsednik.

On je takodje pozvao na stvaranje širokog prostora za razvoj različitih učesnika na tržištu, posebno malih i srednjih preduzeća, i bolju zaštitu prava i interesa potrošača.

Si je pozvao i na poboljšanje sistema i mehanizama za materijalne rezerve kako bi se bolje zaštitili od velikih rizika.

“Nacionalne rezerve su važna materijalna osnova za nacionalno upravljanje”, rekao je on.

Na sastanku je naglašeno da Kina mora imati nacionalne rezervne snage i sposobnosti reagovanja u vanrednim situacijama u skladu sa statusom velike zemlje.

Si je rekao da bi zemlja trebalo da konsoliduje svoja dostignuća u sprečavanju i kontroli zagadjenja i da preduzme ciljane, naučne i zakonske mere za zaštitu životne sredine.

Kineski predsednik je pozvao na pobedu u borbi protiv zagadjenja vazduha, vode i tla sa višim standardima i naglasio važnost promovisanja visokokvalitetnog razvoja i stvaranja visokokvalitetnog života zasnovanog na visokom nivou ekološke zaštite, dodala je CMG.