Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG) Li je rekao da je kineska ekonomija 2021, uz napore svih strana, nastavila da se razvija, a predviđeni ciljevi za celu godinu uspešno su ostvareni. 

„Suočavajući se sa novim rizicima ekonomskog rasta i povećanjem neizvesnih faktora, potrebno je održati stabilan trend rasta, dalje inovativno sprovoditi makropolitiku, produbiti otvaranje i reforme, proširiti potražnju, raditi na prevenciji rizika i održati rast ekonomije u razumnom opsegu“, naglasio je kineski premijer.