Prema istraživanju vlade, žene su prošle godine imale 11,4 odsto rukovodećih mesta u velikim kompanijama.

Kišida je ocenio da će garantovanje raznolikosti podstaći inovacije i ekonomiju.

U Japanu je velika rodna neravnopravnost, posebno u politici i na rukovodećim pozicijama u kompanijama.
Razlika u platama između muškaraca i žena je takođe veoma velika.