Predsednik Novog DSS Miloš Jovanović kazao je da se koalicija NADA zalaže za nacionalno pomirenje “kako se nikada više ne bismo delili na karađorđevićevce i obrenovićevce, na ljude koji su voleli Miloševića i na one koji su voleli Đinđića”.

“Kroz odgovarajuće školske sadržaje ćemo uzeti najbolje od svih, zasnovano na istorijskim činjenicama, bez neistina lažnih simetrija i bez istorijskih falsifikata. Samo konsenzus o prošlosti može biti temelj nacionalnog konsenzusa u budućnosti”, naveo je Jovanović.

Predsednik POKS Vojislav Mihailović ocenio je da se 80 godina posle Drugog svetskog rata, Srbi kao narod “koji je imao dva antifašistička pokreta i ima slavnu istoriju, moraju u istini izmiriti među sobom”.

“Samo sloga Srbina spasava nije samo slogan iz prošlosti, već mora biti osnova za budućnost”, naveo je Mihailović.