Predsednik dela Pokreta obnove Kraljevine Srbije (POKS) Vojislav Mihailović kazao je da je u Ustavu Srbije brak definisan kao veza muškarca i žene, i da su svi gradjani jednaki pred zakonom nezavisno od pola, vere, nacije ili seksualne orijentacije.

„Vratićemo tradicionalne porodične vrednosti jer bez zdrave porodice nema sreće i prosperiteta države. Istopolni brakovi nam se nameću da unište našu porodicu, oslabe naše društvo, državu i naciju i na to nikad nećemo pristati“, naveo je Mihailović.