Potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije (DSS) Predrag Marsenić u pisanoj izjavi naveo je da u oblastima odbrane, energetike i telekomunikacija država mora imati monopol, jer su one od vitalnog državnog interesa i od njih zavisi stabilnost Srbije.

“Rešenje za gubitke u EPS ne treba tražiti u prodaji strancima ove kompanije, nego u menjanju rukovodstva koje treba da ponudi mnogo više od partijske knjižice, kao što je sada slučaj. Srbija ima kadrova sa pravim diplomama, iskustvom i vizijom, samo ne mogu da dobiju šansu zbog loše selekcije kadrova od strane partokratije”, rekao je Marsenić.

Predsednik Pokreta za obnovu kraljevine Srbije (POKS) Vojislav Mihailović je rekao da je “simptomatično da sadašnja vlast godinama unazad kritikuje bivšu zbog rasprodaje državne imovine, a sada oni rade isto, pokušavajući da prodaju najvrednije što imamo”.

“Praksa da se zdrava privredna društva prvo unište, pa onda prodaju u bescenje ne sme više biti model ponašanja vlasti, pogotovu kada se time ugrožavaju državni i nacionalni interesi”, kazao je Mihailović.