Jovanović je ocenio da su „odsustvo dijaloga i stalne uvrede, upotreba sile i verbalno nasilje vlasti nad opozicijom i obrnuto, polarizovali društvo do opasnih granica“.

„Umesto da se neguje kultura dijaloga i nadogradjuju demokratske institucije, svakim danom je situacija sve gora. Svi mi koji smo kandidati za predsednika moramo ozbiljno raditi na tome da se to promeni“, izjavio je Jovanović, a prenela koalicija NADA koju čine Demokratska stranka Srbije (DSS), Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i 24 udruženja gradjana.