“Neophodno je ukinuti mogućnost da načelnici policijskih uprava koristeći diskreciono pravo, po svom nahodjenju, odlučuju ko može da nabavi oružje, a ko ne, što omogućava brojne zloupotrebe. Takodje, potrebno je olakšati procedure nabavke oružja za gradjane koji već imaju registrovano oružje u odnosu na one koji ga nabavljaju prvi put”, izjavio je poslanik Skupštine Srbije Nenad Tomašević.
Dodao je da koalicija NADA, koju čine Novi DSS i POKS, traži i da se produži važenje lekarskog uverenja za vlasnike oružja sa dosadašnjih pet godina na deset, jer su troškovi njegovog vadjenja izuzetno veliki i predstavljaju dodatno finansijko opterećenje za gradjane, navedeno je u saopštenju.