Predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar izjavila je nakon predaje preporuka da su one izrađene na osnovu istraživanja stanja socio-ranjihivih grupa i njihovih potreba.

“Tu smo, pre svega, da ukažemo na izuzetno težak položaj Roma, siromašnih i osoba sa invaliditetom. Neophodno je da lokalna samouprava donese lokalni akcioni plan koji će se fokusirati na potrebe socio-ranjivih grupa kako bi one mogle da ostvare svoja prava u kriznim situacijama. Takođe, potrebno je da se donese niz mera i odluka kako bi se poboljšao njihov položaj”, navela je Kačar.

Pored izrade lokalnog akcionog plana, među preporukama se navodi i unapređenje primarne zdravstvene zaštite, izrada socijalnih karti, povećanje iznosa jednokratne socijalne pomoći, omogućavanje fizičkog pristupa javnim objektima, ali i bolje informisanje.

Predstavnici organizacija okupljenih u neformalnoj koaliciji o predloženim merama razgovarali su i sa članom Gradskog veća Novog Pazara Fevzijom Murićem.

Ivršni direktor NVO “Urban in” Sead Biberović dodao je da očekuje da će preporuke biti ispunjene.

“Kada nas u doglednoj budućnosti zadesi krizna situacija, poput pandemije, bitno je da mi spremno dočekamo tako nešto. Da budemo spremni da odmah pomognemo našim najugroženijim sugrađanima, Romima, osobama sa invaliditetom i siromašnim”, naveo je Biberović.

Izrada preporuka realizovana je u sklopu zagovaračke inicijative “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara”, koja se sprovodi u okviru ACT projekta uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).