U video poruci koju je objavio Kfor, Ristuća je rekao da te obaveze treba da budu implementirane “u potpunosti i što je moguće brže” i da je pri tom potrebno izbeći “rastakanje već postignutih važnih dostignuća”.
Prema njegovim rečima, svi su na sastanku potvrdili svoju snažnu podšku misiji Kfora “na ovom važnom raskršću za budućnost Kosova i stabilnost regiona”.

Ristuća je istakao, kako je rekao, “tri fundamenta Kfora”.

“Prvo, ostajemo potpuno fokusirani na dnevnu implementaciju našeg UN mandata. Drugo, naša misija je zasnovana na uslovima a ne rukovođena kalendarom. Njena buduća trajektorija je podložna odlukama saveta NATO. Treće, Kfor će nastaviti da blisko sarađuje sa Evropskom unijom i obezbeđivati nephodan bezbednosni okvir za dijalog pod okriljem EU Beograda i Prištine kako bi on mogao da napreduje”, rekao je Ristuća.

Kako je rekao, on ću kao komandant “nastaviti da pruža punu podršku svim naporima usmerenim ka stvaranju trajne bezbednosti za buduće generacije”, u punoj saradnji sa svim relevantnim akterima, uključujući EU, UN, OSCE, predstavnike institucija Kosova, bezbednosne oranizacije Kosova i načelnika generalštaba oružanih snaga Srbije.

“Kfor će nastaviti da sprovodi svoju misiju, i u potpunosti je spreman, u skladu sa svojim UN mandatom, da reaguje ako stabilnost, bezbednost i sloboda kretanja budu ugroženi”, zaključio je Ristuća.