Pekinška berza je pokrenuta 15. novembra 2021. Do kraja prošle godine imala je 162 kotirane kompanije i više od 5,26 miliona kvalifikovanih investitora.

Berza je inkluzivnija za mala i srednja preduzeća (MSP) orijentisana na inovacije sa nižim pragovima kotacije, različitim standardima evaluacije i kraćim vremenom odobrenja.

Usvaja sistem inicijalne javne ponude zasnovan na registraciji, u skladu sa Nasdak-stilom naučno-tehnološkog odbora za inovacije, takođe poznatim kao STAR tržište na Šangajskoj berzi i tržište teške tehnologije ChiNekt na Šenženskoj berzi. U 2022. godini bilo je potrebno u proseku 145 dana da se inicijalna javna ponuda projekta revidira i odobri na berzi.

U 2023. godini, berza ima za cilj da unapredi efikasnost i kvalitet privlačenjem grupe visokokvalitetnih malih i srednjih preduzeća orijentisanih na inovacije i navođenje većine MSP da aktivno koriste tržište kapitala za inovacije i rast.