On je za KTV rekao i da podržava suspenziju koju joj je izrekao Sudski savet Kosova.

Konjufca je rekao da je, „kada je došlo do sporazuma iz 2015, dogovoreno da sudije pa i tužioci budu institucija Kosova, po Ahtisarijevom planu“.

„Dakle, učešće jednog sudije institucija Kosova, kosovskog suda na sastanku sa predsednikom Srbije, mislim da je ovo flagrantno kršenje integriteta naših institucija, samog pravosuđa“, kazao je Konjufca

Ocenio je da je Sudski savet Kosova doneo dobru odluku.

„Potpuno je podržavam, to nije nimalo oštra odluka, već srazmerna i tačno u skladu sa disciplinom koja se zahteva prema propisima koji važe za sudije i tužioce“, kazao je predsednik kosovskog parlamenta.

Naveo je da je to „poseban propis kojim oni regulišu svoje ponašanje i način na koji obavljaju obaveze i zadatke“.

Na osnovu „činjenice da sudija ode i tamo (u Beogradu) se sastane sa predsednikom neprijateljske države, suspenzija je najmanje što je trebalo preduzeti“, kazao je Konjufca.