Konkurs je oglašen za radno mesto savetnika u Odseku za obrazovanje, kulturu, sport i prosvetnu inspekciju na koji se mogu prijaviti kandidati sa završenim pravnim ili ekonomskim fakultetom, sa tri godine radnog iskustva, položenim državnim ispitom i potrebnim komptencijama.

Drugo upražnjeno radno mesto je mlađeg savetnika u Odseku za investicije, sa zadacima da pruža neophodne informacije investitorima.

Uslovi koje moraju ispunjavati kandidati su završen ekonomski fakultet, pet godina radnog staža i položen državni ispit.

Gradskoj upravi je potreban i mlađi savetnika u Odseku za ozakonjenje. Pravo prijave imaju kandidati sa završenom arhitekturom, građevinarstvom ili pravom, sa obavljenim pripravničkim stažom ili pet godina radnog odnosa, uz položen državni ispit.

Raspisani su konkursi i za zapošljavanje po jednog komunalnog milicionara i radnika za fizičko-tehničko obezbeđenje i poslove protokola.

Uslov za komunalnog milicionara je minimum četvorogodišnje srednje obrazovanje i godinu dana radnog iskustva u struci, sa položenim državnim ispitom, dok je za radnika obezbeđenja neophodno bilo koji stepen srednje stručne spreme.

Sve informacije o raspisanim konkursima, otvorenim do 7. maja, možete pronaći ovde.