Novi zdravstveni radnici biće primljeni na određeno vreme zbog, kako su naveli u Domu zdravlja, zamene duže odsutnih lekara.

Pravo prijave na konkurs za lekara i stomatologa imaju kandidati sa završenim fakultetom, položenim stručnim ispitom i licencom ili rešenjem o upisu u komoru, a sa poželjnim radnim iskustvom.

Zubar i stomatološka sestra biće angažovani na odeljenju dečije preventivne zaštite.

Oglas traje osam dana.