BEOGRAD– Ministarstvo kulture Srbije raspisaće sledeće nedelje konkurs za sufinansiranje programskih sadržaja elektronskih i štampanih medija na jezicima manjina i etničkih zajednica, saopštio je pomoćnik ministra za medije
Dragan Janjić. Janjić je rekao novinarima da je za taj konkurs iz budžeta idvojeno 26 miliona dinara, od čega 4,5 miliona za programe na romskom jeziku, 6,5 miliona za programe medija sa sedištem u Vojvodini, 11 miliona za medije u centralnoj Srbiji i četiri miliona dinara za programe multi- i interkulturalnog sadržaja. Prema njegovim rečima, na ovaj način ministarstvo finansijski pomaže ostvarivanje prava manjina na informisanje na maternjem jeziku i omogućava unapređenje kvaliteta, profesionalnih i kadrovskih kapaciteta kao i raznovrsnost programa. "Finansiranje medija nacionalnih manjina je izuzetno važno, ali je i zakonska obaveza, jer ti mediji ne mogu da zarade onoliko koliko im je potrebno, a razvijanje informisanja na jezicima nacionalnih manjina predstavlja važan interes države", rekao je Janjić. On je dodao da je ministarstvo povećalo iznos koji će u okviru konkursa dodeliti medijima nacionalnih manjina. Janjić je najavio da će tokom aprila biti otvoren konkurs za programe sa nacionalnim značajem, koje ponude mediji. "Konkurs će biti otvoren za sve medije koji ponude program, a omogućiće brže i lakše uključivanje medija u evropske tokove", rekao je pomoćni ministra kulture Srbije. Prema njegovim rečima, zakonodavna aktivnost tog ministarstva neće stati zbog raspisvanja izbora i svi započeti projekti biće realizovani. "Nacrt zakona o medijskoj koncentraciji je završen i biće upućen na javnu raspravu, ali je zbog trenutne političke situacije i izbornog perioda, teško napraviti radnu grupu za izradu Zakona o javnom informisanju", rekao je Janjić.