Konkurs je objavljen u Službenom glasniku 10. juna i traje 15 dana, a na njega se mogu prijaviti svi koji ispunjavaju uslove iz Zakona o javnom tužilaštvu.

Više tužilaštvo u Novom Pazaru ima četvoro tužilaca, računajući i Milenu Mrvić koja je na njegovom čelu. Zamenici tužioca su Edis Arifović, Radisav Filimonović i Adnan Baćićanin.

Osnovno tužilaštvo broji sedam tužilaca i njime rukovodi Fatima Dacić. U toku je postupak izbora šefa tog tužilaštva.

Zamenici osnovnog javnog tužioca su Mira Puzović, Radanko Lojanica, Samir Bakić, Muhedin Dedeić, Azra Fetahović i Sanja Mrlješ.