Kroz ovaj program šest diplomaca će dobiti priliku da steknu znanja iz oblasti dobrog upravljanja i javne uprave kroz praktičan rad, učestvovaće u raznim aktivnostima, obukama i treninzima.

Konkurs je otvoren do 17. januara, a od prijavljenih diplomaca, koji su fakultetsku diplomu stekli u poslednje tri godine, biće izabrana po dva iz ove tri opštine koje učestvuju u programu.

Program profesionalnog usavršavanja traje pet meseci, a počinje u februaru ove godine i deo je projekta “Upoznavanje građana sa radom i nadležnostima lokalne samouprave“ koji Misija OEBS- a Srbiji realizuje uz podršku vlade Švajcarske konfederacije.

Cilj projekta je da podstakne mlade na značajnije učešće u društvenom životu, kao i da poboljša znanje i razumevanje principa dobrog upravljanja, pravnog sistema Republike Srbije i nadležnosti institucija lokalne samouprave kroz iskustveno učenje.

Detaljnije informacije i kriterijumi za prijavljivanje, kao i sama prijava, dostupni su na linku.