Dodaje se da je u skladu sa tom odlukom, zaključen ugovor kojim se svojina na elektronskoj komunikacionoj opremi preko koje funkcionišu usluge pristupa internetu i kablovskoj televiziji „Pošta neta“ prenosi na kompaniju „Telekom Srbija“.

To, kako se navodi, praktično znači da će ubuduće korisnicima „Pošta neta“ biti omogućen pristup najsavremenijim uslugama interneta i televizije „Telekoma Srbija“, o čemu će korisnici koji imaju potpisane ugovore sa „Pošta netom“

biti obavešteni pisanim putem.

Komentari (0)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.