Vlasnici domaćih kompanija se, prema njegovim rečima, suočavaju sa predfinansiranjem ili avansnim plaćanjem roba koju nabavljaju za svoje proizvodnje iz inostranstva i dvostruko dužim rokovima isporuke, uprkos takvom plaćanju.

„Cene nabavljenih sirovina i energenata su od 50 do 100 odsto veće. Ono što se danas, na primer, avansno plati u Aziji umesto da se isporuči za 45 dana, zbog produženog roka transporta brodskim prevozom, sada se isporučuje za minimalno 75 dana“, rekao je Kovačević.

Istakao je da je za isti posao sada angažovanje kapitala dvostruko veće i da postoji velika opasnost, ako država ne reaguje, da se „poruši i ovako mala srpska industrijska proizvodnja zbog manjka obrtnog kapitala“.

„Hitno je potrebna reakcija države da merama centralne banke utiče na dodatne kreditne plasmane poslovnih banaka privredi sa garancijom i kamatom koja bi pala na teret države“, ocenio je Kovačević.

U protivnom, negativne posledice će, prema njegovim rečima, zbog lošeg trenda pasti ponajviše na teret običnih gradjana, „koji su i ovako pod svakodnevnim pritiskom rasta cena i inflacije“.