Đerlek je u petak kazao da je utvrđen spisak deficitarnih specijalizacija i da mladi lekari više neće moći da biraju na kojoj će specijalizaciji nastaviti karijeru, već da će morati da se prilagode potrebama zdravstvenog sistema.

Kovačević je u saopštenju naveo da Đerlek svojim izjavama u javnosti potvrđuje menadžersku nekompetentnost koju to mesto zahteva. Kovačević je dodao i da smatra da kadar koji se ističe u javnosti po pitanju ovih problema nije u stanju da valjano sprovede potrebne reforme.

“Ako su državi potrebna određena specijalizovana medicinska znanja kod lekara, to treba da se sprovede nagradama za upis takvih specijalizacija, a ne prisilom koja će rasterati ovo malo preostalih lekara i poslati ih van zemlje”, ocenio je Kovačević.

Prema njegovim rečima, najefikasnija mera za popunu lekara koji nedostaju jeste da “umesto što su zauzeli direktorska mesta koja su administrativna i menadžerska za koja se nisu školovali” – vrate lečenju ljudi.

Đerlek je u petak za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da u državi ima najviše internista, pedijatara i lekara opšte prakse, a da postoji nedostatak anesteziologa, intenzivista, radiologa.

Mnogi specijalisti, kako tvrdi Đerlek, produžili su radni staž pošto nema ko da ih zameni, a problem je nastao pre nekoliko godina “kada su se specijalizacije delile kako ko hoće”