Dodao je da se u Srbiji, od Drugog svetskog rata do sada, poštuju tuđe ekonomije više nego domaća i da se teško biraju domaći najsposobniji poslovni ljudi koji će predvoditi zemlju.

„Zapravo, ne razumemo da nije dovoljno biti samo visokoobrazovan, niti je dovoljno imati lepu naraciju. Preko potrebno nam je samo iskustvo. Moramo pokrenuti kampanju da opredmećene, iskusne i formirane ljude animiramo da se zauzmu za ekonomiju Srbije. Ljude koji imaju trag“, kazao je Kovačević.

Takvi ljudi, kako je istakao, „u narednim mesecima nam trebaju po svim sferama društva“ jer dolaze teška vremena.

Nova stranka – Da se struka pita zalaže se za formiranje ekspertske vlade, nikako stranačke, i poziva sve iskusne patriote i ljude dobre volje da svojim angažovanjem pomognu Srbiji.