„Srbija koja nema osećaj za svoju istoriju niti stradale ne može ni zdravo da odgaja svoje buduće generacije. Više nego ikad nam je potreban povratak empatiji, tada ne bismo olako gledali i na naš odnos sa Hrvatima“, ukazao je Kovačević u pisanoj izjavi.

On je naglasio da „generacije mladih moraju da znaju, kao opomenu, da pametni narodi svoju budućnost grade na iskustvu pokolenja, a ta srpska iskustva su uglavnom bolna“.

„Leva obala Save, po programu stranke koju predvodim, namenjena je, pored izgradnje Memorijalnog centra Staro sajmište, za izgradnju beogradske opere i baleta. Malo je evropskih gradova naše veličine koji nemaju opredeljen prostor za ovu namenu“, rekao je Kovačević.

On je naveo da NS-D2SP predlaže da obale Save bude „inspirisana sećanjima i kulturom koja nam nedostaje“.