“Taj slučaj ne treba olako shvatiti, već dobro dobro ispitati. Te dve stvari u medicini – fiziološki rastvor i vakcina, nisu ni po nameni, a ni po ambalaži, uparive, niti liče jedna na drugu”, naveo je Kovačević u pisanoj izjavi.

Novoizabrana ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić izjavila je u četvrtak da je u Ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu, 600 beba primilo fiziološki rastvor umesto BSŽ vakcine.

Kovačević tvrdi da u tom slučaju nije samo jedna osoba kriva već više njih i da bi možda trebalo razmatrati i diverziju kao očiglednu nameru da se bebe namerno ne zaštite.

Prema njegovim rečima za proizvodnju lekova i vakcina, i kanale distribucije od proizvodjača do krajnjeg korisnika, odgovorne su konkretne visokostručne osobe svojim potpisima i njih je lako utvrditi.

“Zakonski propisi u ovoj oblasti su GMP (dobra proizvodjačka praksa) i GDP (dobra distributivna praksa). Ti sistemi su Biblija ove oblasti. Tehnički propusti nisu ni mogući da se dogode, osim ako se javašlukom od njih odustalo”, ocenio je Kovačević.

Kovačević je rekao da stranka na čijem je čelu insistira da nadležni brzo rasvetle taj slučaj i dodao da je propuste moguće utvrditi do kraja radnog vremena danas.

“Ako smatraju da to (rasvetljavanje) nije moguće, resurse naše partije, u kojoj su stručni ljudi u ovoj oblasti, stavljamo odlučnim i dobronamernim ljudima na raspolaganje”, rekao je Kovačević.