On je rekao da se dizanjem plata i penzija „dobija samo na jednom delu kratkoročna korist, dok inflacija koja se ne zaustavlja opet ne pretekne“.

„Ova vlada nema kapacitet za borbu protiv kancera svake ekonomije u svetu, kakav je inflatorni tok. U Srbiji je on u zamahu zbog čega se smanjuje izvozna moć domaćih preduzeća i drastično smanjuje kupovna moć stanovništva“, naveo je Kovačević.

Dodao je da je taj problem izraženiji i zbog politike Narodne banke Srbije (NBS), „koja drži fiksiran kurs dinara ka evru“.

Pritom se, kako je rekao, ova Vlada snažno zadužuje, više od 1,7 milijardi evra godišnje i tim novcem pokriva dugove Elektroprivrede Srbije (EPS).

„Ne može se nikako govoriti o jasnom kursu države i povećanju standarda gradjana najavljenim povećanjem penzija. Što se tiče povećanja minimalca za radnike, to je uvek dobra vest, samo da ga privreda, koja realno posluje, može podržati“, rekao je Kovačević.

Istakao je da treba hitno rasteretiti poslodavaca za poreze i doprinose po isplati minimalne neto zarade sa 60 odsto, koliko je sada, na 50 odsto.

Kovačević je rekao da je država, neobazrivo ili sa namerom, povećala neto minimalac sa nepromenjenom visokom stopom tereta i time na povišenu osnovicu minimalca sebi obezbedjuje veće prihode u budžet.

„Čini se, sve je osmislila da sebi olakša, a poslodavcima i njihovom radnicima da oteža život“, rekao je Kovačević.