„Ostaje otvoreno pitanje da li će se ova milijarda dolara utrošiti na pokrivanje gubitaka EPS-a ili kreditnih dugova koji nisu ni planirani da se vrate, a dospevaju u narednim mesecima, u iznosu od 6,6 milijardi evra. Da li će se utrošiti na investicije, ali samo one pogodne za propagandu, vidljive na oko, ili će se država opredeliti, što je savet Nove-D2SP, da konačno sagradi gasna skladišta i skladišta nafte takva da nikada više strateške sirovine ne skladištimo u tuđim dvorištima, kakvo je danas dvorište Mađarske, sa nadom da će nam gas kad ustreba baš tad i biti na raspolaganju?“, upitao je Kovačević.

Podsetio je da je  država delila kreditne pare građanima „kao da su naše, a nisu, hvalili se porastom BDP-a, a od te vrste prihoda, koji su nam strane fabrike donele, nemamo baš ništa“.

„Stranci uvoze kompletan repromaterijal, oplemene ga jeftinim srpskim radom i sve izvezu na tržišta van naše zemlje. Građani Srbije imaju mali ili gotovo nikakav ćar od toga. Veliki ćar ima samo država jer se poziva na prihode države, BDP je skoro duplo veći, pa se onda, valjda, mogu i duplo zaduživati“, ukazao je Kovačević.