“Politički rizik ljudima buduće vlade će biti i da se nakašlje pred gradjanima. Zbog takvog trajnog nedostatka hrabrosti u vodjenju zemlje ka održivoj ekonomiji, populizam ćemo gledati svakog dana. To će trajati dok sve resurse kreditnog zaduživanja ne iscrpimo”, ocenio je.

Kovačević je istakao i da će stranka čiji je predsednik upozoravati javnost na posledice populizma nove vlade, naglašavajući da će svojim delovanjem i političkim pritiskom “svakodnevno takvu vladu odvraćati od loših poteza”.

“Nećemo dozvoliti da nedostatak ideja u vodjenju države u teškom vremenu pred nama, padne na ledja i teret gradjana Srbije”, naveo je Kovačević.