Ocenio je da se to dogodilo jer je pre više meseci uvezena prekomerna količina mleka u prahu, što je uticalo na malu otkupnu cenu mleka i posledično, na klanje mlečnih krava.

„Uz to kada se pridoda i potpuno pogrešan koncept subvencija, rezultat je destruktivan. Apelujemo na nadležne da nadalje ne uništavaju ono što sami nisu stvarali. Poslednji je minut da se stane na put daljoj destrukciji i neznanju zbog prepolovljenog stočnog fonda u odnosu na samo 12 meseci ranije“, rekao je Kovačević.