Kovačević je rekla da precizne podatke o broju stranih radnika u Srbiji ima Nacionalna služba za zapošljavanje koja je i zadužena za izdavanje radnih dozvola i da vodi evidenciju, ali i da brojke koje se pojavljuju u medijima često nisu tačne.

Navela je da su razlozi za nedostatak kadrova različiti, pre svega demografska kretanja, odlazak srpskih državljana u inostranstvo, ali i nezainteresovanost stanovništva za obavljanje odredjenih poslova.

„Kada je reč o regularnim kretanjima u zapošljavanju, korist je velika za budžet. Neregularnosti svakako postoje i odredjene inspekcije u tim slučajevima preduzimaju mere“, rekla je Kovačević.

Ona je istakla da je bitno da poslodavci svoje potrebe za inostranim radnicima prijavljuju Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

„Ako na evidenciji nema radnika s našim državljanstvom ili stranaca sa stalnim boravkom onda poslodavcima treba izaći u susret i omogućiti im da angažuju strane državljane“, rekla je Kovačević.

Fokus rada nacionalne službe je da doprinese da mladi ljudi ostanu u zemlji i to čine promovisanjem dualnog obrazovanja. Devedesetih godina je više od milion ljudi radilo u sektoru industrije, a danas oko 493.000.

Prepoznata je potreba da se organizuje 12 regionalnih trening centara koji će omogućiti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju domaćeg stanovništva.

„Nemamo kadrova ni sa srednjom stručnom spremom, u oblasti gradjevinarstva, mašinske, metalske industrije, nedostaju nam vozači, kuvari i konobari u ugostiteljstvu, u poljoprivredi u prehrambenoj industriji“, ukazala je Kovačević.

Dodala je da nedostaju i kadrovi s visokim obrazovanjem, inženjeri, mašinski, elektro, gradjevinski, tehnolozi, biolozi, mikrobiolozi.

Naglasila je da treba da se informišu svi i privrednici kako treba da se angažuju kadrovi iz inostranstva i da se primenjuje postojeći zakonski okvir, jer to doprinosi izgradnji imidža Srbije.

Kovačević smatra da će i dalje biti potrebe za stranim radnicima posebno na izvodjenju gradjevinskih radova i to zato što medju srpskim stanovništvom nema interesovanja za tim poslovima.

Oko 30 agencija posrednika se bavi dolaskom stranih radnika, a dolaze i direktno preko firme. Ugovori se najčešće sklapaju na šest meseci do godinu dana.

Kovačević je istakla da inicijativa „Otvoreni Balkan“ ima za cilj da još više relaksira postojeće regulative u cilju angažovanja zapošljavanja radnika iz inostranstva.