Na ovogodišnjem Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, poljoprivrednici mogu dobiti dinarske kredite Unikredit banke (Unicredit) sa fiksnom kamatnom stopom, a u zavisnosti od namene rok otplate kredita može biti maksimum 12 godina, saopšteno je danas.

Krediti mogu biti namenjeni za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, nabavku repromaterijala i stoke za tov, kao i za kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Otplata kredita može biti u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, a za kredite sa rokom dospeća do 12 meseci, moguća je otplata u jednoj rati na kraju perioda otplate.

Član Izvršnog odbora i direktor za poslovanje sa stanovništvom i malim privrednim društvima u Unikredit banke u Srbiji Rastko Nicić pozvao je poljoprivrednike da na jubilarnom 90. Sajmu poljoprivrede posete štand banke na kojem će im savetnici za agrobiznis biti na raspolaganju za sva pitanja o dostupnim proizvodima i uslovima svih usluga Uniktredita.

“Nastavljamo sa snažnom, tradicionalnom podrškom sektoru agrara, ne samo kroz kreditne proizvode, već i kroz savete o vođenju finansija, kontinuirano dobrom ponudom i uslugom za sve naše klijente. Ove godine je velika čast što je zemlja partner Sajma upravo Italija, s obzirom na to da je Unikredit bank Srbija deo velike italijanske Grupe i jedna od sistemski najvažnijih banka na našem tržištu”, rekao je Nicić.

U svojoj ponudi, Unikredit banka Srbija, i ove godine ima i subvencionisane kredite koje daje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije.

Ovi podsticaji namenjeni su registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kako bi im omogućili olakšan pristup korišćenju kredita.

U skladu sa Pravilnikom, ti krediti su dinarski, sa fiksnom kamatnom stopom i namenjeni su za razvoj ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, koji obuhvata nabavku semena, sadnog materijala, sredstava za zaštitu biljaka i đubriva.

Krediti su namenjeni i za nabavku hrane za životinje, investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do pet godina.

Korisnici poljoprivrednih kredita mogu biti svi klijenti koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa važećim Pravilnikom i ukoliko se bave poljoprivredom minimalno 12 meseci.

Sve informacije o redovnim i specijalnim ponudama poljoprivrednih kredita, zainteresovani klijenti moći će da dobiju na štandu Unikredit banke na Novosadskom sajmu.