Navela je da će, nakon ovog incidenta, ministarstvo razmišljati i o uvođenju plana podrške i za druge škole u Srbiji, kao i da će poslati hitan dopis svim školama da ih podsete na sve resurse koje mogu da koriste.

“Radimo na povećanju broja stručnih saradnika, ministarsvo finansija proverava sredstva koja će biti odvojena u te svrhe. Podrška mentalnom zdravlju to je jedina prevencija”, rekla je Krivokuća.