Ponuda te kompanije iznosila je 29,3 miliona dinara bez, odnosno, 35,2 miliona dinara (nešto manje od 300.000 evra) sa porezom na dodatu vrednost, pa je odlučeno da im bude dodeljen ugovor.

Tenderom je predviđeno “krpljenje” preko 9.000 kvadrata udarnih rupa, što podrazumeva opsecanje i rušenje postojećeg kolovoza, izduvavanje rupe, mazanje emulzije i ugrađivanje asfalta, uz odvoženje šuta na deponiju.

Pored toga, od izvođača radova se traži da “presvuče” 780 kvadrata izdeformisanog postojećeg asfalta novim slojem debljine četiri centimetra.

Početkom godine, lokalna samouprava Novog Pazara poverila je posao asfaltiranja oko 12 kilometara postojećih ulica i putnih pravaca kompaniji “Složna braća Zoran i Nele” iz Nove Varoši.

Taj posao vredan je skoro dva miliona evra.