Vlada Kosova je saopštila da je tokom redovnog sastanka sa ambasadorima SAD, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije i sa šefom kancelarije EU na Kosovu, “u cilju informisanja, diskusije i koordinacije o različitim aktuelnim temama među glavnim temama bio i Pravilnik CBK o valuti koja važi na Kosovu”.

“Među glavnim temama diskusije bilo je i ono o Pravilniku Centralne banke koja se očekuje da stupi na snagu 1. februara, sa posebnim osvrtom na njegov Član 35 koji definiše da je evro jedina valuta dozvoljena za obavljanje gotovinskog platnog prometa i u platnom sistemu u Republici Kosovo je, shodno Članu 11. Ustava Republike Kosovo i Zakona o Centralnoj Banci Republike Kosovo”, kaže se u saopštenju.

Kurti je na sastanku “istakao važnost poštovanja ustavnosti i zakonitosti  od strane svih i istovremeno poštovanje nezavisnih vlasti, u ovom slučaju Centralne banke Kosova”.