“Sve dok se sećamo štrajka rudara Trepče 1989. godine, 34 godine kasnije, sećajući se njenih kapaciteta u to vreme i intenziteta današnjeg nivoa rada, izazov svih, a posebno za Vladu, je da od giganta koji se smatra uspavanim, pretvori u izvor rudarskog bogatstva iz podzemlja i da ga podigne u nove faze razvoja”, kazao je Kurti.

Ministarka ekonomije Artane Rizvanoli je izrazila ponos na dostignuća Trepče u poslednje dve godine i obećala podršku vlade Trepči i ubuduće, posebno u modernizaciji tehnologije.

“Srećni smo i ponosni na dostignuća Trepče u poslednje dve godine i obećavamo da ćemo nastaviti da podržavamo Trepču tako da se njena tehnologija modernizuje, njen učinak povećava, a takođe i za dobrobit Mitrovice i svih, Kosovo da raste”, naglasila je Rizvanoli.

Štrajk rudara Trepče počeo je 20. februara 1989. godine i trajao je osam dana. Rudari su tražili ustavna prava i protestovali protiv ukidanja autonomije Kosova od strane Srbije, koja je bila garantovana Ustavom Socijalističke Federativna Republike Jugoslavije iz 1974. godine.