„Postoje neka pitanja koja su ostala bez dogovora. Istakao bih glavnu razliku koja postoji u vezi sa oslovljavanjem lica koja su nasilno nestala tokom rata. Beograd insistira na označavanju samo ‘nestali’, tražimo da se istakne da je to učinjeno nasiljem“, kazao je Kurti.

Prema njegovim rečima, ne radi se o ljudima nestalim usled poplava ili zemljotresa.

„Imamo članove porodica koji znaju da im je odredjena osoba, u uniformi ili ne, odvela sina ili ćerku, oca ili majku i tako dalje. Reč je o kidnapovanju, otmicama koje su vršene nasiljem. Naše insistiranje je da se to prihvati. Naravno, radi se o nestalim osobama, ali se ne mogu porediti sa nekim ko nestane u planinama tokom planinarenja. Ove osobe se mogu smatrati delom srpskog genocida na Kosovu. Ovo je konceptualna razlika za koju ćemo videti da li ćemo uspeti da je prevazidjemo“, rekao je Kurti.