“Danas u Vladi Srbije imamo nekoliko ministara iz redova nacionalnih manjina, veliki broj državnih skretara, pomoćnika i savetnika ministara. To je jedan potpuno novi pozitivan pristup i odnos prema nacionalnim manjinama”, kazao je on.

Kurtović, potpredsednik Stranke pravde i pomirenja, je za novi broj nedeljnika “Hrvatska riječ” iz Subotice ocenio da kontinuirano treba raditi na integraciji nacionalnih manjina, implementaciji garantovanih manjinskih prava i osnaživanju manjinskih institucija, pre svega nacionalnih veća.

“Problem postojanja zakonskih garancija manjinskih prava i njihove neprimene u praksi često je izražen. U tom smislu mora se staviti poseban akcent na kontrolu primjene propisa iz područja zaštite prava nacionalnih manjina”, kazao je Kurtović.

Manjinske politike u Srbiji razvijene su u skladu s međunarodnim standardima, ali dodao je on, uz to mora postjati i visok stepen svesti o manjinskim pravima i kod većinskog i kod manjinskog stanovništva.

“Dešava se u praksi da imamo neusuglašenost između manjinskih politika i onih koji te politike trebaju sprovoditi. U budućem periodu treba puno raditi na tom polju, jer manjinske politike će biti adekvatne samo ako su primenjive u praksi i ako daju konkretne rezultate”, smatra Kurtović.

Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da se u nacinalno mešovitim jedinicama lokalnih samouprava osnivaju saveti za međunacionalne odnose, a Kurtović podseća da je njihova osnovna uloga da razmatraju pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređenja nacionalne ravnopravnosti.

“Na žalost, lokalne samouprave u maloj meri imaju delotovorne savete. Smatram da ovi saveti u najvećem broju lokalnih samouprava ne funkcionišu i da često postoje samo na papiru. U tom smislu, lokalne samouprave moraju raditi na formiranju funkcionalnih saveta za međunacionalne odnose”, kazao je Kurtović.

Prema njegovim rrečima svest lokalnih nosilaca vlasti mora biti na mnogo većem nivou kada su u pitanju manjinska prava.

“Zabrinjava i činjenica da nositelji lokanih vlasti često misle da su zaduženi samo za lokalna komunalna pitanja, a da je za manjinska prava zadužen neko drugi. Taj pristup je pogrešan i on se u budućnosti mora menjati”, rekao je Kurtović.