U autorskom tekstu za Kinesku medijsku grupu (CMG) ona je navela da je to posebno važno sa aspekta ostvarenja ciljeva ŠOS-a: obezbeđivanja regionalne bezbednosti i produbljavanja saradnje u borbi protiv tereorizma, radikalizacije, separatizma i sajber-pretnji.

Nema nikakve sumnje da će se postavljeni ciljevi lakše dostići u uslovima u kojima su čak tri petine država Azije njene članice, dodala je ona.

Samarkand, grad koji je 2001. godine uvršćen na Uneskov spisak kulturne baštine i koji se nalazio na polovini nekadašnjeg „Puta svile“ domaćin je redovnog dvodnevnog godišnjeg samita Šangajske organizacije za saradnju koji se završava danas.

Odluka predsednika Kine, Si Đipinga, da prisustvuje samitu u Samarkandu potvrđuje svu podršku koju Kina daje toj organizaciji. Budući da od početka pandemije korona virusa kineski predsednik nije putovao van granica svoje zemlje, jasno je koliko je ovaj događaj za Kinu važan, piše Lađevac.

U uslovima velikih izazova i stalnih pretnji u međunarodnim odnosima, Kina iznova podvlači značaj multilateralne saradnje i zajedničkog delovanja u naporima da se međunarodni poredak vrati u okvire koji su po meri većinskog čovečanstva, ocenjeno je u tekstu.

U skladu s najavama, učesnici samita razgovaraju i o razvoju međuregionalne trgovine koja uključuje i smišljanje mera za ukidanje trgovinskih barijera, usaglašavanje tehničke regulative i digitalizaciju carinskih procedura. Ovakve teme govore o pravoj prirodi ŠOS-a i negiraju tvrdnje onih koji ovu organizaciju posmatraju isključivo kao organizaciju političko-bezbednosnog karaktera koja postoji zbog konfrontacije Zapadu, smatra autorka.

Ključ uspeha ovog mehanizma regionalne saradnje predstavlja tzv. „šangajski duh“ koji se odlikuje uzajamnim poverenjem, uzajamnom koristi, jednakošću, konsultacijama, poštovanjem različitih civilizacija i traženjem zajedničkog razvoja. Zahvaljujući tom duhu, uprkos relativno kratkom postojanju, ŠOS je dokazala nemerljiv doprinos održavanju mira i stabilnosti u evroazijskom regionu, piše Lađevac u tekstu za CMG.