„Regionalno sveobuhvatno ekonomsko partnerstvo doprinosi povećanju ekonomske integrisanosti regiona“, zamenica direktora Instituta za medjunarodnu politiku i privredu Ivona Ladjevac.

Sporazum o regionalnom sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu kojim je stvorena najveća zona slobodne trgovine na svetu potpisali su Kina, Južna Koreja, Japan, Vijetnam, Filipini, Kambodža, Bruneji, Mijanmar, Laos, Tajland, Malezija, Singapur, Indonezija, Australija i Novi Zeland Zeland.

Budući da je reč o području koje naseljava gotovo trećina svetske populacije i u kome nastaje trećina svetskog bruto domaćg proizvoda (BDP), može se samo nagadjati u kojoj meri će RCEP, nakon prvih godinu dana primene, transformisati prekogranično poslovanje članica i povećati ekonomsku integrisanost regiona.

Ništa manje značajne su i političke konotacije ovog sporazuma. Najpre, Sporazum o regionalnom sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu predstavlja prvi sporazum o slobodnoj trgovini koji je okupio Kinu, Japan i Južnu Koreju.

Kina sa Japanom i Južnom Korejom, iako predstavljaju njenog trećeg, odnosno petog trgovinskog partnera, do sada nije imala bilateralne sporazume ove vrste, već samo usko specifikovane trgovinske. Ovim korakom stiču se uslovi da se i njihovi odnosi unaprede.

S obzirom na činjenicu da, u svetskim okvirima posmatrano, sve tri zemlje predstavljaju tehnološke i proizvodne sile, može se samo pretpostaviti kakav će zamah globalnoj ekonomiji dati njihova saradnja.

RCEP pod svojim okriljem ima i države članice ASEAN-a (asocijacija zemalja jugoistočne Azije) i one koje to nisu, pa su pod novim okolnostima, stvoreni uslovi koji će omogućiti i onim državama koje nisu pratile ekonomski razvoj vodećih država jugoistočne Azije da znatno napreduju.

Taj proces neće biti brz, ali uslovi za njegovo ostvarivanje sada postoje. Uprkos nekih ocena da odredbe RCEP-a, iako brojne (konsolidovani tekst Sporazuma u pdf formatu bez pratećih aneksa ima 510 strana), nisu preterano striktne, postavljena pravila o medjusobnoj trgovini, intelektualnom vlasništvu i patentima, internet-prodaji i tržišnoj utakmici, vremenom će dovesti i do ukidanja oko 90 odsto carina koje su trenutno na snazi u tom regionu.

Nema razloga za sumnju da će sporazum i vrlo brzo celu Aziju pretvoriti u koherentnu trgovinsku zonu. S obzirom na činjenicu da su poljoprivreda i sektor usluga tek u naznakama pokriveni, moglo bi se očekivati da će u dogledno vreme i ove oblasti biti podrobnije regulisane.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)