NOVI PAZAR– Direktor Službe Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Petar La?evi? ocenio je u Novom Pazaru da razumevanje i dijalog moraju biti svakodnevnica ljudi na Balkanu. La?evi? je nakon primanja medalje "Rifat Burdžovi?-Tršo", koju tradicionalno dodeljuje Bošnja?ko nacionalno ve?e, rekao da je isprepletanost na ovom prostoru velika na svim nivoima, od nacionalne, religijske, do kulturološke, ali da ljudi moraju da se razumeju, jer u suprotnom rade protiv sebe. "Razumevanje i dijalog moraju ostati vrednosti koje ?e nas me?u zajednicama i unutar zajednica dalje voditi. Vrednost kad ?ovek ?oveka razume, važnija je od bilo kakve politike", rekao je on. La?evi? je istakao da je vera zajednica u kojoj politika ne sme i ne može biti prisutna. "Vera vernicima, politika politi?arima, bež obzira što je politika, na jedan na?in, naša sudbina i tamo gde njoj nije mesto", naveo je La?evi?. Predsednik Bošnja?kog nacionalnog ve?a Sulejman Ugljanin ocenio je da La?evi? predstavlja personifikaciju tolerantnih odnosa Vlade Srbije prema Bošnjacima u Sandžaku. "On je uspeo na najbolji, najtopliji na?in da uspostavi saradnju sa nama i da nam omogu?i da sve ono što me?unarodni standardi garantuju i ostvarimo", rekao je Ugljanin. Medalja "Rifat Burdžovi? -Tršo" dodeljuje se nacionalnim institucijama ili pojedincima za doprinos u oblastima javnih delatnosti, politike, ljudskih prava, kao i za doprinos ideji multietni?kog i multikulturnog društva. Diploma i medalja sa likom narodnog heroja iz Drugog svetskog rata Rifata Burdžovi?a, koji ?ine tu nagradu, dodeljuju se svake godine na Dan ZAVNOS-a, 20. novembra. U opštinama Novi Pazar, Sjenica i Tutin, Bošnjaci su ju?e imali pravo na slobodan dan, a na institucijama lokalne samouprave bile su istaknute zastave bošnja?ke manjine i Republike Srbije.