Izdavanje specijalnih državnih obveznica sa ekstra-rokom dospeća doprinosi modernizaciji Kine i promoviše kvalitetan razvoj, rekao je Li na video konferenciji, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Li je pozvao na ulaganje napora da se ojača upravljanje projektima i sprovede niz značajnih projekata, kao i da se prevladaju duboko ukorenjene prepreke putem reforme i inovativnih mera.

Kina bi trebalo efikasno da koristi obične i neobične politike, kako bi pojačala koordinaciju između fiskalnih i monetarnih instrumenata i usmerila više finansijskih sredstava u stvarni sektor ekonomije, rekao je premijer.

Potrebni su dodatni napori da se privuče privatni kapital za učešće u izgradnji velikih projekata i da se u potpunosti podstakne održivost privatnih investicija, dodao je Li.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *