Pitanje liberalizacije viznog režima za Kosovo biće na dnevnom redu sastanka radne grupe Saveta Evrope 13. oktobra, potvrdili su diplomatski izbori za Radio Slobodna Evropa.

Prema istim izvorima češko predsedavanje EU već je poslalo pismo državama članicama kao najavu za razgovore na ovu temu.

Radio Slobodna Evropa je ima uvid u taj dokument, koji pokazuje želju Češke da sve zemlje članice EU postignu interni konsenzus za podršku liberalizaciji viznog režima za Kosovo.

“Pošto češko predsedništvo smatra da su razlozi u vezi sa spoljnom politikom za liberalizaciju viznog režima za Kosovo ubedljivi, ono se nada da će sve zemlje članice EU postići unutrašnji politički dogovor o ovom pitanju”, navodi se u tom dokumentu.

Češko predsedništvo pominje liberalizaciju viza za Kosovo kao primer kako EU može da poveća kredibilitet u regionu.

“Liberalizacija viza je ključni element u procesu integracije Kosova u EU, koji već odavno kasni. Kosovo je jedina država na Zapadnom Balkanu (i jedna od retkih zemalja u Evropi) koja još uvek nije obezbedila bezvizni režim sa EU. Ova činjenica ima značajan negativan uticaj na atmosferu u zemlji i na stavove građana Kosova po pitanju ispravnosti i kredibiliteta EU”, navodi se u pismu.

Češko predsedništvo EU navodi da očekuje od Evropske komisije da potvrdi pozitivno mišljenje o liberalizaciji viznog režima za Kosovo.

“Češko predsedništvo je u bliskom kontaktu sa Evropskom komisijom. Dogovorili smo tehničko ažuriranje mape puta za liberalizaciju viznog režima koje bi obuhvatilo period od izveštaja objavljenog 2018. godine. Ovo tehničko ažuriranje trebalo bi da bude predstavljeno radnoj grupi za vize u oktobru”, navodi se u pismu.