On je u emisiji „Zeleni minuti“ Sto plus radija rekao da se ta divlja smetlišta servisiraju nekoliko puta godišnje, dok je pojedine deponije neophodno čistiti svake nedelje.

„Svako nepropisno odlaganje otpada završi na divljim deponijama, u rekama ili kotlovima za loženje a sve to u ogromnoj meri zagađuje životnu sredinu. Postoje mini deponije kod Đurđevih stupova koje moraju da se servisiraju svake nedelje jer se konstantno stvaraju, iako u blizini postoje četiri kontejnera za odlaganje otpada“, rekao je Ljajić.

Dodaje da u gradu postoji i veliki problem sa nepropisnim odlaganjem životinjskog otpada.

„Pojedini proizvođači i prerađivači mesa povremeno nepropisno odlažu takvu vrsu otpada, koja je potom dostupna psima lutalicama i zato ih imamo u ovolikom broju. Taj problem će u potpunosti biti rešen kada bude izgrađena nova deponija koja će imati poseban deo za tretiranje takve vrste otpada“, rekao je Ljajić.

On je najavio da će JKP „Čistoća“ ove godine nabaviti oko 2.000 kanti za primarnu selekciju otpada .