NOVI PAZAR– Predsednik Sandža?ke demokratske partije Rasim Ljaji? ocenio je u Novom Pazaru da su predsedni?ki izbori presudni za Sandžak i pozvao gra?ane da glasaju sa kandidata Demokratske stranke Borisa Tadi?a. On je ocenio da stranka na ?ijem je ?elu vodi dvostruku bitku, pojašnjavaju?i da ?e, ukoliko na izborima pobedi Boris Tadi?, SDP na predstoje?im lokalnim izborima ubedljivo pobediti u Sandžaku. “Ako oni (Lista za Sandžak Sulejmana Ugljanina) opstanu, posle brutalnog pokušaja razbijanja Islamske zajednice, kra?e, siromaštva i korupcije, mi više nemamo snage ni volje da narodu objašnjavamo da je to naša nesre?a i propast”, rekao je Ljaji? u novopazarskom Domu kulture. On je ocenio da predstoje “vrlo” teški predsedni?ki izbori u kojima je ishod nepoznat i apelovao na gra?ane da u što ve?em broju iza?u na birališta i spre?e izbor kandidata Srpske radikalne stranke Tomislava Nikoli?a. Govore?i o ostalim predsedni?kim kandidatima Ljaji? je rekao da je “ba?en” svaki glas za kandidata Liberalno demokratske partije ?edomira Jovanovi?a. “Možda ?emo za deset godina sara?ivati sa ?edomirom Jovanovi?em, ali je u ovom trenutku svaki glas dat njemu, ili bilo kojem drugom protivkandidatu, ba?en glas”, rekao je Ljaji?. Prema njegovim re?ima, ista situacija je i u vezi sa kandidatom Nove Srbije Velimirom Ili?em. Ljaji? je izrazio uverenje da ?e Boris Tadi? pobediti na predstoje?im izborima 20. januara, ocenjuju?i da ?e tog dana “u Sandžak do?i 5. oktobar”. Lider SDP-a je u okviru predizborne kampanje podrške predsedni?kom kandidatu Demokratske stranke Borisu Tadi?u, organizovao predizborni skup kojem je prisustvovalo više ministara Vlade Srbije. Na skupu su govorili potpredsednik DS i ministar pravde Dušan Petrovi?, ministri finansija, zdravlja i poljoprivrede, Božidar ?eli?, Tomica Milosavljevi? i Slobodan Milosavljevi?, kao i ministar bez portfelja Dragan ?ilas. Poziv da glasaju za Tadi?a uputili su i predsednik Stranke za Sandžak i državni sekretar u Ministarstvu za upravu i lokalnu samoupravu Fevzija Muri? i potpredsednik SDP Meho Omerovi?.