Predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar kazala je da je društvo u Novom Pazaru premreženo partijskim vezama i uređeno po modelu klijent-patron.

“Imajući u vidu da nam je srpska politička kultura autoritarna i u tablici vrednosti te kulture ljudska prava su na samom dnu, mogućnost da se nešto promeni danas je veoma mala. U toj relaciji su najbitnije i najvažnije partijske veze i one imaju veći značaj nego ljudska prava”, navela je Kačar.

Dodala je da je situacija značajno teža za socioranjive kategorije, naročito za osobe sa invaliditetom, siromašne i pripadnike romske zajednice.

Sead Biberović iz organizacije “Urban in” navodi da su građani Novog Pazara u nezavidnoj poziciji kada se govori o stanju ljudskih prava.

“Sve se radi u kontekstu čiste propagande, koju lokalna vlast prepisuje iz Beograda. Sve je propaganda, šarena laža. Ovde ljudska prava ne postoje ni u lokalu, ni u državi”, ocenio je Biberović.

Urednik informativnog programa radija Sto plus Nikola Kočović naveo je da su novinari u Srbiji u teškom položaju usled pritisaka vlasti.

“Na listi medijskih sloboda, Srbija je najgora u regionu. O položaju novinara govori podatak da im se pale kuće, da su lokalni mediji žrtve slap tužbi, da su na meti moćnih korporacija. Znamo kakve pritiske trpe od strane nosilaca javnih vlasti”, kazao je Kočović.