Lokalne medije obavezno privatizovati

NOVI PAZAR- Pomo?nik ministra kulture zadužen za medije Dragan Janji? rekao je našem radiju da postoji snažan pritisak iz pojedinih sredina da se lokalni elektronski mediji, pogotovu iz sredina gde žive manjine, izuzmu iz procesa privatizacije. “Ministarstvo je izvri?ito protiv toga i ne?e biti izuzetaka od privatizacije”, rekao je Janji? za Sto plus. Prema njegovim re?ima, procesom privatizacije ne?e mo?i do kraja da se elimiše uticaj opštinskih vlasti na medije, jer je pitanje ko ?e biti novi vlasnik, ali opštine makar ne?e biti vlasnici. “postoji obrazloženje da opština ima interesa da mediji proizvode odre?ene informativne ili programe namenjene pripadnicima manjina, ali i za to postoji rešenje”, rekao je Janji?. On je pojasnio da lokalne samouprave mogu tražiti od medija da pripremaju i emituju takve programe koji ?e biti pla?eni iz budžeta opštine.